Početna stranica » Paradoks Parronda

    Paradoks Parronda

    Paradoks Parronda
    Parrando Paradox je paradoks u teoriji igara koji se obično opisuje kao izgubljena strategija koja pobjeđuje. Paradoks je nazvan po svom tvorcu, Juanu Parrondu, španjolskom fizičaru. Izjava paradoksa je sljedeća:...
    Paradoks Parronda
    Parrando Paradox je paradoks u teoriji igara koji se obično opisuje kao izgubljena strategija koja pobjeđuje. Paradoks je nazvan po svom tvorcu, Juanu Parrondu, španjolskom fizičaru. Izjava paradoksa je sljedeća:...