Početna stranica » Paradoks kotača preko kojeg su Aristotel i Galileo zbunili

    Paradoks kotača preko kojeg su Aristotel i Galileo zbunili

    Paradoks kotača preko kojeg su Aristotel i Galileo zbunili
    Po prvi put, kotači su govorili o paradoksu čak i prije Aristotela, ali on je prvi počeo pažljivo proučavati. Tada se Galileo Galilei borio da riješi taj problem.. Suština paradoksa...