Početna stranica » Gay hipoteza

    Gay hipoteza

    Gay hipoteza
    Gaia je grčka boginja koja je izvukla svijet iz kaosa. Gejsku hipotezu dao je engleski znanstvenik James Lovelock, koji je radio u NASA-i početkom šezdesetih godina, u vrijeme kada je...