Početna stranica » Eerie Victorian England Božićna tradicija

    Eerie Victorian England Božićna tradicija

    Eerie Victorian England Božićna tradicija
    Zapravo, moderni zapadni Božić pojavio se s viktorijancima. Mnoge od tih tradicija su i danas žive: na primjer, ukrašavanje božićnog drvca (iako se kaže da je bilo prije viktorijanske ere),...