Početna stranica » Misterija Gioconda

    Misterija Gioconda

    Mystery of Gioconda
    Ljudi su odavno intuitivno osjetili da u ovom portretu, kojeg je stvorio genij Leonardo, leži neka tajna. Nije ni zbog čega rasprava o tome čiji je portret umjetnik zapravo slikao...