Početna stranica » Najtamniji materijal

    Najtamniji materijal

    Najtamniji materijal
    Ljudsko oko je ne može prepoznati i vidjeti što uopće vidi.. Ugljikove nanocjevčice uvijek su se tumačile kao uspješan pandan suvremenom siliciju, ali nisu svi znali da je to daleko...