Početna stranica » Nikolay II

    Nikolay II

    Nikolay II
    1. Nikola II - znao je pet stranih jezika. Njegovo briljantno obrazovanje (viša vojna i viša pravna) bilo je kombinirano s dubokom religioznošću i znanjem duhovne literature. Služio u vojsci....