Početna stranica » Klinički oblici poremećaja komunikacije

    Klinički oblici poremećaja komunikacije

    Klinički oblici poremećaja komunikacije
    1. Eholalija: psihopatološki poremećaj koji se očituje u činjenici da jedna osoba ponavlja riječi ili fraze koje kaže druga osoba. 2. Ehopraksija: psihopatološki poremećaj koji se očituje u ponavljanju kretanja...