Početna stranica » Kako Njemačka ima flotu

    Kako Njemačka ima flotu

    Kako Njemačka ima flotu
    Njemačka nije imala flotu još od vremena Hanse. Otto von Bismarck je to shvatio, kao i činjenica da je bez flote nemoguće konkurirati Velikoj Britaniji. Tada je počeo masovno proizvoditi...