Početna stranica » Kako Pareto principi pomažu poboljšati život

    Kako Pareto principi pomažu poboljšati život

    Kako Pareto principi pomažu poboljšati život
    Pareto princip uči kako postići maksimalne rezultate uz manje troškova. Važno je ulagati našu snagu, novac, vrijeme samo u najprofitabilnija poduzeća, koja će ostvariti dobit. 80% rezultata daje 20% uvjeta...