Početna stranica » Priča o suspendiranoj kavi

    Priča o suspendiranoj kavi

    Priča o suspendiranoj kavi
    Ulazimo u jedan od kafića u blizini željezničke stanice. Dvojica ljudi dolaze iza nas i kažu: "Pet kave! - sad ćemo piti dvije, a tri su u zraku." Idu platiti...