Početna stranica » Za čovjeka bolje rano sklapanje braka

    Za čovjeka bolje rano sklapanje braka

    Za čovjeka bolje rano sklapanje braka
    Na Zapadu, moda je već pokrenula obitelj kasnije - kad postoje određena dostignuća u karijeri i financijske koristi. Međutim, američki sociolozi, analizirajući ovo pitanje, došli su do zaključka da istina...