Početna stranica » Vrijedan dopis za sve koji dolaze na ovaj svijet

    Vrijedan dopis za sve koji dolaze na ovaj svijet

    Vrijedan dopis za sve koji dolaze na ovaj svijet
    1. Dobit ćete tijelo. Može vam se ili ne sviđa, ali to je jedina stvar koja će vam biti na raspolaganju do kraja vaših dana.. 2. Morat ćete učiti u...