Početna stranica » 10 zanimljivih medicinskih činjenica

    10 zanimljivih medicinskih činjenica

    10 zanimljivih medicinskih činjenica
    1. Najviša tjelesna temperatura zabilježena je 1980. na jednom Willie Jonesu iz Atlanta, Georgia. Nakon prijema u bolnicu bio je jednak 46,5 stupnjeva Celzija. Pacijentica je nakon 24 dana otpuštena...